Chính sách bảo mật

Sự riêng tư của bạn cực kì quan trọng đối với chúng tôi. Tại ANZINFO.COM, chúng tôi có một vài nguyên tắc cơ bản:

 • Chúng tôi rất cẩn trọng về thông tin cá nhân mà chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp và thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn thông qua các hoạt động dịch vụ của chúng tôi.
 • Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân chỉ khi chúng tôi có lý do để giữ nó.
 • Chúng tôi mong muốn giúp bạn kiểm soát thông tin nào trên trang web được chia sẻ công khai (hoặc giữ riêng tư), được công cụ tìm kiếm lập chỉ mục và xóa vĩnh viễn.
 • Chúng tôi giúp bảo vệ bạn khỏi việc vi phạm các yêu cầu của chính phủ đối với thông tin cá nhân của bạn.
 • Chúng tôi hướng đến sự minh bạch đầy đủ về cách mà chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn.

Dưới đây là chính sách bảo mật của chúng tôi, trong đó kết hợp và làm rõ các nguyên tắc này.

Chúng tôi là ai và những gì chính sách này bao gồm.

Chúng tôi hay Anzinfo.com là nơi cung cấp các dịch vụ có phí và miễn phí dành cho người truy cập website của chúng tôi sử dụng.

Chính sách bảo mật này được áp dụng đối với thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn khi bạn:

 • Truy cập website của chúng tôi.
 • Sử dụng các ứng dụng điện thoại được chúng tôi phát hành.
 • Sử dụng các sản phẩm và dịch vụ có sẵn hoặc thông qua website của chúng tôi.
 • Sử dụng các website khác có sử dụng dịch vụ của chúng tôi khi bạn đăng nhập tài khoản của bạn với chúng tôi.

Thông qua chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ gọi chung các website, các ứng dụng điện thoại, các sản phẩm và dịch vụ khác của chúng tôi là “Dịch vụ”.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin của bạn khi chúng tôi có lý do để làm vậy. Ví dụ: Chúng tôi sẽ cần thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ, liên hệ với bạn hoặc cải tiến dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin của bạn bằng 3 cách: Khi bạn tự nguyện cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi, tự động thu thập dữ liệu qua quá trình vận hành Dịch vụ, và từ nguồn bên ngoài. 3 cách này được làm rõ bên dưới.

Thông tin bạn cung cấp

Tất nhiên, chúng tôi sẽ thu thập thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Số lượng và loại thông tin phụ thuộc vào từng trường hợp và cách mà chúng tôi sử dụng thông tin. Dưới đây là một vài ví dụ:

 • Thông tin tài khoản cơ bản: Chúng tôi yêu cầu thông tin cơ bản từ bạn để cài đặt tài khoản chào bạn. Ví dụ, chúng tôi yêu cầu cá nhân cung cấp tên truy cập và email khi đăng kí tài khoản tại anzinfo.com. Bạn có thể cho chúng tôi thêm thông tin như tên của bạn, nhưng chúng tôi không yêu cầu thông tin đó để tại tài khoản.
 • Thông tin tài khoản công khai: Nếu bạn có tài khoản với chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin bạn cung cấp trên hồ sơ công khai. Ví dụ, bạn có tài khoản tại anzinfo.com, tên tài khoản của bạn là một phần trong hồ sơ công khai, cùng với các thông tin bạn thêm vào hồ sơ như là hình ảnh, hoặc mô tả về bạn. Thông tin trong hồ sơ công khai là công khai, không bảo mật, vì vậy bạn nên nhớ rõ khi quyết định thêm bất cứ thông tin nào vào hồ sơ công khai
 • Thông tin hóa đơn và giao dịch: Nếu bạn mua dịch vụ từ chúng tôi, bạn sẽ cung cấp thêm thông tin cá nhân và thông tin thanh toán được yêu cầu tiến hành để giao dịch như tên của bạn, thông tin thẻ tín dụng, thông tin liên hệ.
 • Thông tin trang thương mại điện tử: Nếu bạn sử dụng Dịch vụ thương mại điện tử của chúng tôi để bán sản phẩm hoặc dịch vụ cho người khác, bạn có thể phải cung cấp cho chúng tôi thông tin về tài khoản tài chính để cài đặt kết nối phương thức thanh toán, như địa chỉ email đăng kí Stripe hoặc Paypal hoặc thông tin tài khoản ngân hàng của bạn.
 • Thông tin nội dung: Tùy thuộc vào Dịch vụ mà bạn sử dụng, bạn có thể cung cấp thêm cho chúng tôi thông tin về nội dung nháp hoặc nội dung do bạn viết đã xuất bản. Ví dụ, nếu bạn viết một bài viết có thông tin tiểu sử về bạn, chúng tôi sẽ có thông tin này, và những người có quyền truy cập (phụ thuộc vào bạn lựa chọn hình thức xuất bản công khai hoặc riêng tư….) cũng sẽ có thông tin này.
 • Thông tin đăng nhập: Tùy thuộc vào Dịch vụ bạn sử dụng, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin đăng nhập cho website của bạn (như tên người dùng và mật khẩu SSH, FTP, và SFTP).
 • Thông tin giao tiếp với chúng tôi: Bạn cũng sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin khi bạn trả lời các khảo sát, trao đổi, yêu cầu hỗ trợ từ chúng tôi hoặc khi bạn đặt câu hỏi trên các trang web hoặc diễn đàn công khai của chúng tôi.
Thông tin thu thập tự động

Chúng tôi tự động thu thập các thông tin sau:

 • Thông tin truy cập: Cũng giống các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến khác, chúng tôi thu thập thông tin mà trình duyệt web, thiết bị di dộng, máy chủ thường có sẵn như loại trình duyệt, địa chỉ IP, số nhận dạng thiết bị, ngôn ngữ tùy chọn, trang web giới thiệu, ngày tháng truy cập, hệ điều hành và thông tin mạng di động. Chúng tôi thu thập thông tin truy cập khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
 • Thông tin sử dụng: Chúng tôi thu thập thông tin về việc bạn sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi, các thông tin về hoạt động diễn ra khi bạn sử dụng Dịch vụ như lượt xem trang, tìm kiếm tài liệu hỗ trợ, các tính năng được bật trên tài khoản của bạn, các tương tác với Dịch vụ cùng với thông tin thiết bị của bạn. Chúng tôi thu thập các thông tin này để cung cấp dịch vụ cho bạn, cũng như nhìn nhận thông tin chi tiết về cách người dùng sử dụng Dịch vụ, nhờ đó, chúng tôi có thể cải thiện dịch vụ tốt hơn.
 • Thông tin vị trí: Chúng tôi có thể xác định vị trí gần đúng của thiết bị của bạn từ địa chỉ IP. Chúng tôi sử dụng thông tin này để ước lượng có bao nhiêu người truy cập Dịch vụ của chúng tôi từ các vùng miền địa lý. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về vị trí chính xác của bạn thông qua ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi (ví dụ: bạn đăng ảnh có thông tin vị trí) nếu bạn cho phép chúng tôi làm như vậy thông qua quyền của hệ điều hành thiết bị di động của bạn.
 • Thông tin được lưu trữ: Chúng tôi có thể truy cập thông tin được lưu trữ trên thiết bị di động của bạn thông qua ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi. Chúng tôi truy cập thông tin được lưu trữ này thông qua quyền của hệ điều hành thiết bị của bạn. Ví dụ: nếu bạn cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào ảnh trên thư viện ảnh của thiết bị di động của bạn, Dịch vụ của chúng tôi có thể truy cập ảnh được lưu trữ trên thiết bị của bạn khi bạn tải lên một bức ảnh lên trang web của bạn.
 • Tương tác với người dùng khác: Chúng tôi thu thập một số thông tin về tương tác của bạn với các trang web của người dùng khác trong khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mình với chúng tôi. Ví dụ như “Lượt thích” và bình luận của bạn trên một bài viết cụ thể, nhờ đó chúng tôi có thể đề xuất các bài viết tương tự mà chúng tôi nghĩ bạn có thể quan tâm.
 • Thông tin từ Cookie và các công nghệ khác: Cookie là một chuỗi thông tin mà trang web lưu trữ trên máy tính của khách truy cập và trình duyệt của khách truy cập cung cấp cho trang web mỗi khi khách truy cập quay trở lại. Thẻ pixel (còn được gọi là web beacons) là các khối mã nhỏ được đặt trên các trang web và email. Anzinfo sử dụng cookie và các công nghệ khác như thẻ pixel để giúp chúng tôi xác định và theo dõi khách truy cập, mức sử dụng và tùy chọn truy cập cho Dịch vụ của chúng tôi, cũng như theo dõi và hiểu hiệu quả chiến dịch email và phân phối quảng cáo được nhắm mục tiêu. Để biết thêm thông tin về việc chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ khác để theo dõi, bao gồm cách bạn có thể kiểm soát việc sử dụng cookie, vui lòng xem Chính sách cookie của chúng tôi.
Thông tin thu thập từ nguồn khác

Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin về bạn từ các nguồn khác. Ví dụ: nếu bạn tạo hoặc đăng nhập vào tài khoản Anzinfo của mình thông qua một dịch vụ khác (như Google) hoặc nếu bạn kết nối trang web hoặc tài khoản của mình với dịch vụ truyền thông xã hội (như Twitter) thông qua tính năng Công khai của chúng tôi, chúng tôi sẽ nhận thông tin từ dịch vụ đó (chẳng hạn như tên người dùng của bạn, thông tin hồ sơ cơ bản và danh sách bạn bè) thông qua các quy trình cấp phép được dịch vụ đó sử dụng. Thông tin chúng tôi nhận được tùy thuộc vào dịch vụ bạn ủy quyền và bất kỳ tùy chọn nào có sẵn. Chúng tôi cũng có thể nhận được thông tin, chẳng hạn như địa chỉ gửi thư, từ dịch vụ của bên thứ ba về những cá nhân chưa phải là người dùng của chúng tôi (… nhưng chúng tôi hy vọng sẽ có), Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng cho mục đích tiếp thị và quảng cáo như bưu thiếp và những người gửi thư khác quảng cáo dịch vụ của chúng tôi.

Cách thức và lý do chúng tôi sử dụng thông tin

Mục đích sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin về bạn như đã đề cập ở trên và cho các mục đích được liệt kê dưới đây:

 • Để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi – ví dụ: để thiết lập và duy trì tài khoản của bạn, lưu trữ trang web, sao lưu và khôi phục trang web của bạn hoặc tính phí cho bất kỳ Dịch vụ có trả tiền nào của chúng tôi;
 • Để tiếp tục phát triển và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi – ví dụ bằng cách thêm các tính năng mới mà chúng tôi cho rằng người dùng sẽ thích hoặc giúp họ sử dụng dịch vụ hiệu quả hơn;
 • Để theo dõi và phân tích xu hướng và hiểu rõ hơn cách người dùng tương tác với Dịch vụ của chúng tôi, điều này giúp chúng tôi cải thiện Dịch vụ của mình và giúp họ dễ sử dụng hơn;
 • Để đo lường, đánh giá và cải thiện hiệu quả của quảng cáo và hiểu rõ hơn về tỷ lệ giữ chân người dùng và tiêu hao – ví dụ: chúng tôi có thể phân tích số lượng cá nhân đã mua gói sau khi nhận được thông báo tiếp thị hoặc các tính năng được sử dụng bởi những người tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau một khoảng thời gian nhất định;
 • Để giám sát và ngăn chặn bất kỳ sự cố nào với Dịch vụ của chúng tôi, bảo vệ tính bảo mật của Dịch vụ, phát hiện và ngăn chặn các giao dịch gian lận và các hoạt động bất hợp pháp khác, chống spam và bảo vệ quyền và tài sản của Anzinfo và các dịch vụ khác.
 • Để liên lạc với bạn, ví dụ thông qua email, về các ưu đãi và khuyến mãi do Anzinfo cung cấp và những người khác chúng tôi cho rằng bạn sẽ quan tâm, thu hút phản hồi hoặc cập nhật cho bạn về Anzinfo và các sản phẩm của chúng tôi;
 • Để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, cung cấp các đề xuất nội dung (ví dụ: thông qua Đề xuất bài đăng), nhắm mục tiêu thông điệp tiếp thị của chúng tôi tới các nhóm người dùng của chúng tôi (ví dụ, những người có kế hoạch cụ thể với chúng tôi hoặc là người dùng của chúng tôi khoảng thời gian nhất định) và phân phối quảng cáo có liên quan.

Cơ sở pháp lý để thu thập và sử dụng thông tin

Đối với người dùng từ Liên Minh Châu Âu, Cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin về bạn được dựa theo luật bảo vệ dữ liệu của EU, chúng tôi sử dụng thông tin của bạn dựa trên các căn cứ sau:

(1) Việc sử dụng là cần thiết để thực hiện các cam kết của chúng tôi với bạn theo Điều khoản dịch vụ của chúng tôi hoặc các thỏa thuận khác với bạn hoặc cần thiết để quản lý tài khoản của bạn – ví dụ, để cho phép truy cập vào trang web của chúng tôi trên thiết bị hoặc tính phí bạn cho một dịch vụ trả tiền.

(2) Việc sử dụng là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý;

(3) Việc sử dụng là cần thiết để bảo vệ quyền lợi quan trọng của bạn hoặc của người khác;

(4) Chúng tôi có lợi ích hợp pháp khi sử dụng thông tin của bạn – ví dụ: cung cấp và cập nhật Dịch vụ của chúng tôi để cải thiện Dịch vụ của chúng tôi, để cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng tốt hơn, để bảo vệ Dịch vụ của chúng tôi, liên lạc với bạn, để đo lường, đánh giá và cải thiện tính hiệu quả của quảng cáo và hiểu rõ hơn về tỷ lệ giữ chân người dùng và sự tiêu hao, theo dõi và ngăn chặn bất kỳ vấn đề nào với Dịch vụ của chúng tôi và để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn;

(5) Bạn đã cho phép chúng tôi làm điều này – ví dụ, trước khi chúng tôi đặt một số cookie nhất định trên thiết bị của bạn để truy cập và phân tích chúng sau này, chúng tôi sẽ thông báo và được sự cho phép của bạn, điều này được mô tả rõ hơn trong Chính sách Cookie của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin

Cách chúng tôi chia sẻ thông tin

Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi chia sẻ thông tin về bạn trong những trường hợp hạn chế được nêu ra dưới đây và với các biện pháp bảo vệ thích hợp về quyền riêng tư của bạn:

 • Các công ty con, nhân viên và nhà thầu độc lập: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về bạn cho các công ty con, nhân viên và cá nhân là nhà thầu độc lập cần biết thông tin để giúp chúng tôi cung cấp Dịch vụ hoặc xử lý thông tin thay mặt chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu các công ty con, nhân viên và các nhà thầu độc lập tuân theo Chính sách bảo mật này cho thông tin cá nhân mà chúng tôi chia sẻ với họ.
 • Nhà cung cấp bên thứ ba: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với nhà cung cấp bên thứ ba cần biết thông tin về bạn để cung cấp dịch vụ cho họ hoặc cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc trang web của bạn. Nhóm này bao gồm các nhà cung cấp giúp chúng tôi cung cấp Dịch vụ cho bạn (như nhà cung cấp thanh toán xử lý thông tin thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ của bạn, dịch vụ gian lận cho phép chúng tôi phân tích các giao dịch thanh toán gian lận, dịch vụ chuyển phát thư và email giúp chúng tôi giữ liên lạc với bạn, dịch vụ hỗ trợ khách hàng và email giúp chúng tôi liên lạc với bạn, và dịch vụ lưu trữ dữ liệu cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ đăng ký miền và nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của bạn nếu trang web của bạn không được Anzinfo lưu trữ) các nỗ lực tiếp thị của chúng tôi (ví dụ: bằng cách cung cấp các công cụ để xác định nhóm nhắm mục tiêu tiếp thị cụ thể hoặc cải thiện chiến dịch tiếp thị của chúng tôi), những công cụ giúp chúng tôi hiểu và nâng cao Dịch vụ của chúng tôi (như nhà cung cấp phân tích) và các công ty cung cấp sản phẩm trên trang web của chúng tôi các tiện ích mở rộng, những người có thể cần thông tin về bạn để cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hoặc dịch vụ hỗ trợ khác cho bạn. Chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp phải đồng ý với các cam kết về quyền riêng tư để chia sẻ thông tin với họ. Các nhà cung cấp khác được liệt kê trong các chính sách cụ thể hơn của chúng tôi (ví dụ: Chính sách cookie của chúng tôi).
 • Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về bạn theo yêu cầu của trát tòa, lệnh tòa hoặc yêu cầu của chính phủ khác. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi phản hồi các yêu cầu cung cấp thông tin về người dùng, vui lòng xem Nguyên tắc pháp lý của chúng tôi.
 • Để bảo vệ quyền, tài sản và những người khác: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về bạn khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết hợp lý để bảo vệ tài sản hoặc quyền của Anzinfo, bên thứ ba hoặc công chúng nói chung. Ví dụ: nếu chúng tôi tin rằng có nguy cơ tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng sắp xảy ra, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin liên quan đến trường hợp khẩn cấp mà không bị trì hoãn.
 • Chuyển giao kinh doanh: Bất kỳ việc sáp nhập, bán tài sản công ty hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp của chúng tôi bởi một công ty khác hoặc trong trường hợp Anzinfo không hoạt động hoặc bị phá sản, thông tin người dùng có thể sẽ là một trong các tài sản được chuyển nhượng hoặc mua lại bởi một bên thứ ba. Nếu bất kỳ sự kiện nào trong số các sự kiện này xảy ra, Chính sách bảo mật này sẽ tiếp tục áp dụng cho thông tin của bạn và bên nhận thông tin của bạn có thể tiếp tục sử dụng thông tin của bạn, nhưng phải tuân thủ với Chính sách bảo mật này.
 • Với sự đồng ý của bạn: Chúng tôi có thể chia sẻ và tiết lộ thông tin với sự đồng ý của bạn hoặc theo hướng của bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba mà bạn cho phép chúng tôi làm như vậy, chẳng hạn như các dịch vụ truyền thông xã hội mà bạn kết nối với trang web của mình thông qua tính năng Công khai của chúng tôi.
 • Thông tin được tổng hợp: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin đã được tổng hợp. Thông tin tổng hợp không thể sử dụng nhận dạng bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể xuất bản thống kê tổng hợp về việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
 • Chủ sở hữu trang web khác: Nếu bạn có tài khoản Anzinfo và để lại nhận xét trên trang web sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, địa chỉ IP và địa chỉ email được liên kết với Anzinfo của bạn, tài khoản có thể được chia sẻ với (các) quản trị viên của trang web nơi bạn để lại nhận xét.
 • Yêu cầu hỗ trợ đã đăng: Và nếu bạn gửi cho chúng tôi yêu cầu (ví dụ: qua email hỗ trợ hoặc một trong các cơ chế phản hồi của chúng tôi), chúng tôi có quyền xuất bản yêu cầu đó để giúp chúng tôi làm rõ hoặc trả lời yêu cầu của bạn hoặc giúp chúng tôi hỗ trợ người dùng khác.
Thông tin được chia sẻ công khai

Thông tin mà bạn chọn để chế độ công khai thì được tiết lộ công khai. Điều đó có nghĩa là, thông tin đó bao gồm hồ sơ công khai, bài đăng, nội dung khác mà bạn công khai trên trang web của mình và “Lượt thích” cũng như nhận xét trên các trang web khác đều có sẵn cho người khác. Ví dụ: ảnh bạn tải lên hồ sơ công khai của mình hoặc hình ảnh mặc định nếu bạn chưa tải lên. Ảnh đại diện của bạn, cùng với thông tin hồ sơ công khai khác, sẽ hiển thị cùng với nhận xét và “Lượt thích” mà bạn tạo trên trang web của người dùng khác khi đăng nhập vào tài khoản Anzinfo của mình. Thông tin hồ sơ công khai của ảnh đại diện cũng có thể hiển thị với nhận xét, lượt “Thích” và các tương tác khác trên trang web sử dụng dịch vụ của chúng tôi, nếu địa chỉ email liên kết với tài khoản của bạn với chúng tôi giống với địa chỉ email bạn sử dụng trên trang web khác. Thông tin công khai cũng có thể được lập chỉ mục bởi công cụ tìm kiếm hoặc được các bên thứ ba sử dụng. Hãy ghi nhớ tất cả điều này khi quyết định những gì bạn muốn chia sẻ thông tin công khai.

Chúng tôi giữ thông tin của bạn trong bao lâu.

Chúng tôi thường loại bỏ thông tin về bạn khi chúng tôi không còn cần thông tin cho các mục đích mà chúng tôi thu thập và sử dụng – chúng được mô tả trong phần ở trên về Cách thức và lý do chúng tôi sử dụng thông tin – và chúng tôi không bắt buộc phải tiếp tục giữ nó. Ví dụ: chúng tôi giữ nhật ký máy chủ web ghi lại thông tin về khách truy cập vào một trong các trang web của Anzinfo, chẳng hạn như địa chỉ IP của khách truy cập, loại trình duyệt và hệ điều hành, trong khoảng 30 ngày. Chúng tôi lưu giữ nhật ký trong khoảng thời gian này để phân tích lưu lượng truy cập vào các trang web của Anzinfo và điều tra các vấn đề nếu có sự cố trên một trong các trang web của chúng tôi. Một ví dụ khác, khi bạn xóa một bài đăng, trang hoặc nhận xét khỏi trang anzinfo.com, nó có thể sẽ nằm trong thư mục Thùng rác trong ba mươi ngày. Sau ba mươi ngày, nội dung bị xóa có thể vẫn còn trên các bản sao lưu và lưu trữ của chúng tôi cho đến khi bị xóa.

Sự bảo vệ

Mặc dù không có dịch vụ trực tuyến nào là an toàn 100%, nhưng chúng tôi làm việc rất nỗ lực để bảo vệ thông tin về bạn khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng, thay đổi hoặc hủy và thực hiện các biện pháp hợp lý để thực hiện điều đó, chẳng hạn như theo dõi Dịch vụ của chúng tôi về các lỗ hổng và tấn công tiềm ẩn. Để tăng cường bảo mật cho tài khoản của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên bật cài đặt bảo mật nâng cao (nếu có) như Xác thực hai bước.

Quyền lựa chọn

Bạn có nhiều lựa chọn có sẵn liên quan đến thông tin về bạn:

 • Giới hạn thông tin mà bạn cung cấp: Nếu bạn có tài khoản với chúng tôi, bạn có thể chọn không cung cấp thông tin tài khoản tùy chọn, thông tin hồ sơ và thông tin giao dịch và thanh toán. Xin lưu ý rằng nếu bạn không cung cấp thông tin này, một số tính năng nhất định của Dịch vụ của chúng tôi — ví dụ: vấn đề thanh toán — có thể không truy cập được.
 • Giới hạn quyền truy cập thông tin trên thiết bị di động của bạn: Hệ điều hành thiết bị di động của bạn sẽ cung cấp cho bạn khả năng ngừng thu thập thông tin được lưu trữ hoặc thông tin vị trí thông qua ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi. Nếu bạn làm như vậy, bạn có thể không sử dụng được một số tính năng nhất định (ví dụ như thêm vị trí vào ảnh).
 • Chọn không tham gia Truyền thông điện tử: Bạn có thể chọn không nhận thông báo khuyến mại từ chúng tôi. Chỉ cần làm theo hướng dẫn trong các tin nhắn đó. Nếu bạn chọn không nhận thông báo khuyến mại, chúng tôi vẫn có thể gửi cho bạn các tin nhắn khác, như thông báo về tài khoản của bạn và thông báo pháp lý.
 • Đặt trình duyệt của bạn để từ chối cookie: Tại thời điểm này, Anzinfo không phản hồi tín hiệu “không theo dõi” trên tất cả các Dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, bạn thường có thể chọn đặt trình duyệt của mình xóa hoặc từ chối cookie của trình duyệt trước khi sử dụng các trang web của Anzinfo, với nhược điểm là một số tính năng nhất định của các trang web của Anzinfo có thể không hoạt động bình thường mà không cần cookie.
 • Đóng tài khoản của bạn: Mặc dù chúng tôi rất buồn khi thấy bạn rời đi, nếu bạn không còn muốn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nữa, bạn có thể đóng tài khoản của mình. Hãy nhớ rằng chúng tôi có thể tiếp tục giữ lại thông tin của bạn sau khi đóng tài khoản, như được mô tả trong Thời gian giữ thông tin của chúng tôi ở trên – ví dụ: khi thông tin đó là hợp lý cần thiết để tuân thủ (hoặc chứng minh tuân thủ) các nghĩa vụ pháp lý như yêu cầu thực thi pháp luật hoặc hợp lý cần thiết cho lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi.

Quyền của bạn

Nếu bạn sống ở một số quốc gia, bao gồm những quốc gia nằm trong phạm vi của Quy định bảo vệ dữ liệu chung châu Âu (AKA “GDPR”), luật bảo vệ dữ liệu cho bạn các quyền đối với dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm các quyền đối với:

 • Yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn;
 • Yêu cầu sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn;
 • Từ chối việc chúng tôi sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn;
 • Yêu cầu chúng tôi hạn chế việc sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn; và
 • Yêu cầu khả năng di chuyển dữ liệu cá nhân của bạn.

Bạn thường có thể truy cập, sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân bằng cách sử dụng cài đặt tài khoản và công cụ mà chúng tôi cung cấp, nhưng nếu bạn không thể thực hiện điều đó hoặc bạn muốn liên hệ với chúng tôi về một trong các quyền khác, hãy chuyển đến trang liên hệ với chúng tôi và gửi yêu cầu. Các cá nhân EU cũng có quyền khiếu nại lên cơ quan giám sát của chính phủ.

Quyền và trách nhiệm của chúng tôi

Dịch vụ của Anzinfo là dịch vụ trực tuyến và toàn cầu. Các dịch vụ khác nhau có các điều khoản sử dụng khác nhau kết hợp với chính sách này. Mỗi dịch vụ có trách nhiệm xử lý thông tin riêng đối với dịch vụ đó.

Làm sao đển liên hệ với chúng tôi

Vui lòng chọn trang liên hệ ở thanh điều hướng trên website và gửi yêu cầu. Chúng tôi sẽ phản hồi cho bạn.

Những vấn đề liên quan khác

Thông tin chuyển nhượng

Bởi vì các Dịch vụ của Anzinfo được cung cấp trực tuyến và trên toàn thế giới, thông tin về bạn mà chúng tôi xử lý khi bạn sử dụng Dịch vụ ở EU có thể được sử dụng, lưu trữ và / hoặc truy cập bởi các cá nhân hoạt động ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), của nhóm công ty của chúng tôi hoặc bộ xử lý dữ liệu của bên thứ ba. Điều này là cần thiết cho các mục đích được liệt kê trong phần Cách thức và Tại sao chúng tôi sử dụng thông tin ở trên. Khi cung cấp thông tin về bạn cho các thực thể bên ngoài EEA, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng người nhận bảo vệ thông tin cá nhân của bạn đầy đủ theo Chính sách bảo mật này theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Quảng cáo và dịch vụ phân tích từ nhà cung cấp khác.

Quảng cáo xuất hiện trên bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi có thể được phân phối bởi các mạng quảng cáo. Các bên khác cũng có thể cung cấp dịch vụ phân tích qua Dịch vụ của chúng tôi. Các nhà cung cấp phân tích và mạng quảng cáo này có thể đặt công nghệ theo dõi (như cookie) để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và trên các trang web và dịch vụ trực tuyến khác. Những công nghệ này cho phép các bên thứ ba này nhận ra thiết bị của bạn để biên dịch thông tin về bạn hoặc những người khác sử dụng thiết bị của bạn. Thông tin này cho phép chúng tôi và các công ty khác phân tích và theo dõi việc sử dụng, xác định mức độ phổ biến của nội dung nhất định và phân phối quảng cáo có thể nhắm mục tiêu nhiều hơn đến sở thích của bạn.

Xin lưu ý Chính sách bảo mật này chỉ bao gồm việc thu thập thông tin của Anzinfo và không bao gồm việc thu thập thông tin bởi bất kỳ nhà quảng cáo hoặc nhà cung cấp phân tích bên thứ ba nào.

Phần mềm của bên thứ ba

Nếu bạn muốn sử dụng gói mở rộng của bên thứ ba, hãy nhớ rằng khi bạn tương tác với họ, bạn có thể cung cấp thông tin về bản thân (hoặc khách truy cập trang web) của bạn cho những bên thứ ba đó. Chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát các bên thứ ba này và họ có quy tắc riêng về việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin mà bạn nên xem xét.

Khách truy cập vào trang web của người dùng của chúng tôi

Chúng tôi cũng có thể xử lý thông tin về khách truy cập vào trang web của người dùng của chúng tôi, thay mặt cho người dùng của chúng tôi và phù hợp với thỏa thuận người dùng của chúng tôi. Xin lưu ý rằng việc chúng tôi xử lý thông tin đó thay mặt cho người dùng của chúng tôi cho trang web của họ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Chính sách bảo mật này. Chúng tôi khuyến khích người dùng đăng chính sách bảo mật mô tả chính xác thực tiễn của họ về việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân.

Quyền thay đổi chính sách bảo mật

Mặc dù hầu hết các thay đổi có thể là nhỏ, nhưng Anzinfo có thể thay đổi Chính sách bảo mật này theo thời gian. Anzinfo khuyến khích khách truy cập thường xuyên kiểm tra trang này để biết bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách sửa đổi nhật ký thay đổi bên dưới và trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cung cấp thông báo bổ sung (chẳng hạn như thêm tuyên bố vào trang chủ của chúng tôi hoặc Blog hoặc gửi cho bạn thông báo qua email hoặc bảng điều khiển của bạn). Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi thay đổi Chính sách bảo mật của chúng tôi sẽ tuân theo chính sách được cập nhật.

Cảm ơn vì đã đọc.